KAKVE VRSTE ČAMACA POSTOJE

Postoji više vrsta podela plovila u zavisnosti od njihove namene !
Deplasmanski namenjeni za prenos većih tereta ali im je brzina ograničena bez obzira na snagu motora. Potrebna snaga za pokretanje je vrlo mala !

Polu-deplasmanki su namenjeni da mogu da nose ograničenu količinu tereta a da mogu da postižu mnogo veće brzine od deplasmanaca a manje od gliserskih. Kod njih brzina zavisi od snage motora i težine plovila.

Gliseri su namenjeni za sport i razonodu brzina čamca zavisi od snage motora i vrlo su lake konstrukcije i ne mogu da nose veliki teret. Osnovna karakteristika je što lakši i što jači motor ide mrže. Ima ih različitih tipova od ravnog korita, hidroglisera i još nekoliko vrsta.

KatamaranI namenjeni za prenost relativno velikog tereta i pozicionirani su u podeli izmedju poludeplasmanaca i glisera.

Tešnja ljudi je da se napravi plovni objekat što više specijalizovan nameni plovila i da se za tu namenu smanje nedostaci a da se povećaju prednosti !

Tako je nastao CROWN BOAT 470 !                                                                                            Čamac za sport i razonodu koji po sredini ima postavljenu skiju i prilikom plovidbe on skija po vodenoj površini i sam se prilagodjava najmanjem otporu vode. Baš kao skijač na skijama na vodi. Na taj način se uspelo da se dobije maksimalna brzina sa minimalnom snagom motora i minimalnom potrošnjom goriva.