CROWN BOAT 470

CROWN BOAT 470  je jednom rečju velika prekretnica u filozofiji kako projektovana, tako i izrade čamaca. Izradjen je od najsavremenijih kompozitnih matrija najpoznatijih sveckih proizvodjača matrijala za izradu  plovila. Svi materijali od kojih je napravljen CROWN BOAT 470  imaju CE sertifikat o usaglašenosti evropskih standarda.

Dožina čamca je 470 cm a širina 175 što daje 8 metara kvadratnih prostora. Ove karakteristike ga svrstavaju u grupu VEĆIH čamaca.

Većina postojećih čamaca su uzrdjeni po principu uzani pa dugački . Obično su  izradjeni u dužine oko 6 m i širine oko 110 cm što daje oko 6 do 6,5  metara kvadratnih korisne površine. Korito čamca je obično ravno  i u zdnjem delu ima blagi kontra švenk da pri glisiranju na vodi ne bi se previše dizao prednji kraj izvan vode jer kada bi naišao na talas od nekog drugog čamca vrlo lako bi se prevrnuo. Dužina čamca mu daje relativnu dobru plovnost ali na uštp širine kaja ga odlikuje velikom nestabilnošću i svako pomeranje ljudi izaziva veliko ljuljanje.

CROWN BOAT 470  ima karakteristično dno korita koje po sredini ima skiju. Tokom plovidbe on celo vreme skija po površini vode i nije mu potrebna uzgonska snaga da bi prešao u fazu glisiranja pošto on skija po površini vode. Visina podizanja čamca u zavisnosti od brzine je maksimalno 15 cm po celoj svojoj dužini. Podužno ima veći broj rebara koja povećavaju površinu korita čamca koji u razvijenom obliku  širine iznosi preko 210 cm što mu garantuje izuzetno plitak gaz i mali otpor a podužna rebra su tako postavljena da se ponašaju kao igla kad ide kroz vodu.

CROWN BOAT 470  prilikom kretanja pravi samo jedan talas i to zasnji levi i desni. Srenji deo korita čamca je izdignut i na taj način omogućava elisi motora da zahvata stalno svežu vodu  . Levi i desni bok korita čamca vrtlože deo vode koju sumeravaju iz same elise motora i stvaraju kontra vodu ili tzv. gustu ili mrtvu vodu od koje se voda potisnuta od elise motora odguruje i postiže 20% veći učunak elise motora ili jednostavo rečeno stepen iskorišćenja je 20% veći  od klasičnog nalina kostrukcije. Kod dlasičnog načina čamac u zadnjem delu pri glisiranju istiskuje vodu i elisa nemože da dodje do zdrave vode a voda koju elisa odgurne naiazi na vodu koju je prethodno korito čamca već gurnulo i u istom pravcu i to se zove retka voda o koju se teško odgurnuti. Čamac se kreće tako što voda iz elise se odguruje od vode iza čamca silama akcije i reakcije

Na CROWN BOAT 470  možete staviti motor koji imata i jednako dobro će ići sa Tomosom 4 ks kao i sa nekim kineskim ili japanskim motorom na ručivu od 25 ks .Jedina razlika će biti u brzini i niučemu više. Motori sa ručicom se proizvode samo do 25 ks